Βιωματικό εργαστήρι «Ενεργός πολίτης μέσα και έξω από την τάξη»

Οι Εκδόσεις Πατάκη και η ActionAid Hellas
προσκαλούν εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων
στο βιωματικό εργαστήρι

«Ενεργός πολίτης μέσα και έξω από την τάξη»

Στο πλαίσιο του εργαστηρίου
θα διερευνηθούν οι συνθήκες
που κάνουν πλέον επιτακτικότερη
την ανάγκη για την καλλιέργεια
της ενεργού πολιτειότητας
και θα παρουσιαστούν εργαλεία
για την εισαγωγή της έννοιας του ενεργού
πολίτη του κόσμου στη σχολική τάξη.

Παράλληλα θα εφαρμοστούν
παραδείγματα του βιβλίου
που ακολουθούν τη
«μαθητοκεντρική» μεθοδολογία.

Α΄ μέρος: Θεωρητικές προσεγγίσεις
Γιώργος Μόσχος
Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη
για τα Δικαιώματα του Παιδιού
Μαρία Δημοπούλου
Υπεύθυνη Περιβ/κής Εκπ/σης
Α΄ Δ/νσης Π.Ε. Αθηνών
Έλενα Καραγιάννη
Εικαστικός, Εκπαιδευτικός
Εικαστικής Αγωγής,
Συντονίστρια Εκπαίδευσης
Προσφύγων δομής Σχιστού

Β΄ μέρος: Βιωματικό εργαστήρι
Δέσποινα Καρδογέρου, Δήμητρα Ντιρογιάννη
και Μαρίζα Τσαχάλη

Εκπαιδευτική ομάδα της ActionAid
και συγγραφείς του βιβλίου
«Ενεργός Πολίτης μέσα και έξω από την τάξη»

Ημερομηνία: 
Σάββατο, 3 Φεβρουάριος, 2018 - 11:00 to 14:00