Ερμηνευτικές προσεγγίσεις στη διδακτική της Γεωμετρίας – Πρακτικά 4ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Γεωμετρίας

ISBN: 
9789601600208
Ημερομηνία έκδοσης: 
17/05/2001
Συλλογή: 
Για κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης