Πρώτα βήματα: Εγχειρίδιο για τη βασική εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα

ISBN: 
9789601619958
Ημερομηνία έκδοσης: 
20/04/2007
Συλλογή: 
Για κάθε βαθμίδα της εκπαίδευσης