Τα παιδιά ξαναεφευρίσκουν την αριθμητική. Προεκτάσεις και εφαρμογές της θεωρίας του Piaget

ISBN: 
9789603604341
Ημερομηνία έκδοσης: 
01/01/1996
Συλλογή: 
Από τη θεωρία της προσχολικής εκπαίδευσης