• Παραμύθι

Βυζαντινή Κωνσταντινούπολη

ISBN: 
9789601627892
Βραβεία: 
Βραβείο του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου για βιβλίο γνώσεων
Ημερομηνία έκδοσης: 
26/08/2011
Συλλογή: 
Εκτός Σειρών (6-15 ετών)
Θέμα: 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ
ΒΥΖΑΝΤΙΟ
ΤΟΠΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ