Πίνακας συνοπτικής εμφάνισης βιβλίων

ΒΚΜ Τίτλος Συγγραφέας Βραβευμένο
11500 Τα κίτρινα καπέλα Κέλλυ Ματαθία - Κόβο Ναι