Ένα Δέντρο που στη Νάξο έπαυσε να είναι Μονάχο

46 μαθητές του Γυμνασίου Τραγαίας Νάξου ενεπλάκησαν ενεργά με τη μελέτη ενός λογοτεχνικού βιβλίου για μια περίοδο 2,5 περίπου μηνών. Το αποτέλεσμα ήταν να αγαπήσουν ακόμη περισσότερο τον δικό τους τόπο ερευνώντας τη λαογραφία, τα ήθη κι έθιμα και, γενικότερα, τις παραδόσεις της Νάξου. Επιπλέον, κάποιες έννοιες του βιβλίου φωτίστηκαν από όλα σχεδόν τα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος. Εν κατακλείδι, οι μαθητές καλλιέργησαν τη φιλαναγνωσία τους μέσα από την ενεργή εμπλοκή τους με το βιβλίο.
Σχολείο εφαρμογής: 
Γυμνάσιο Τραγαίας Νάξου
Τάξη: 
Α΄ Γυμνασίου
Βιβλίο που αφορά: 
Το Δέντρο το Μονάχο
Συγγραφέας: 
Μαρία Παπαγιάννη
Σχολικό έτος: 
2015-2016
Αριθμός διδακτικών ωρών εφαρμογής: 
18
Λέξεις Κλειδιά: 
Το Δέντρο το Μονάχο, Γυμνάσιο, Διδακτική Πρακτική
Συντάκτης: 
Ειρήνη Ζαζάνη